Služby

 • Návrh a projekcia exteriéru
 • Modelácia terénu a terénne úpravy / výkopy - rozhrňanie a presuny materiálov
 • Spevnené plochy
  pokládka dlažby...
 • Voda v záhrade
  jazierka, potôčiky, fontánky
 • Drobné drevené stavby
  prístrešky, altánky, pergoly...
 • Drevený nábytok do exteriéru
  stoly, lavice, detský nábytok
 • Trávniky / Strojové zakladanie trávnikov-frézovaním 
  výsev a pokládka trávnych "kobercov"
 • Realizácia rastlinných záhonov
 • Závlahový program
  záhrady, parky, golfové a športové ihriská
 • Osvetlenie exteréru
  nasvietenie záhonov, stromov, stavieb
 • Múry
  z betónových prefabrikátov, oporné, suché múriky
 • Oplotenie / strojové vŕtanie dier na stĺpiky / 
  pletivové a zvárané panelové dielce
 • Arboristické práce
  prerezávky ovocnanov a okrasných drevín
 • Frézovanie pňov - odstránenie a presun spodnej časti stromov
 • Údržba realizovaných záhrad
  jarná údržba trávnikov, záhonov, obnova náterov

 
Služby architekta
V súčasnej dobe spolupracujeme z viacerými záhradnými architektmi, teda po konzultácii s klientom vieme vybrať archtekta, ktorý podporí ich štýl a individuálne požiadavky.
3D / 2D návrh
Po zhotovení škice si môže klient zvoliť formu prekreslenia v PC programe do 2D formátu (vizualizácia záhrady v pôdoryse) a pre náročnejších je tu možnosť aj 3D - priestorovej vizualizácie s možnosťou " virtuálnej prechádzky" po raelizovanej záhrade.
Modelácia terénu
S pravidla ako prvé pri realizácii exteriéru je nutné prispôsobiť terén požiadavkám klienta. Toto predchádza vytýčenie terénnych zárezov a terás pri kopcovitom teréne a rôznych vyvýšenín pri rovinnatom teréne. Toto patrí k najzávažnejším rozhodnutiam, nakoľko pri dokončenom diele už sa terénne úpravy vykonávaju ťažšie a nie je nezanedbateľné ani finančné hľadisko.